شن استقلال بازیکنان هواداران تراکتورسازی

شن: استقلال بازیکنان هواداران تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ساختمان مجلس در کنترل نیروهای امنیتی واقع شده است است

با آخر عملیات تروریستی صبحگاه امروز در ساختمان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر این ساختمان تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد.

ساختمان مجلس در کنترل نیروهای امنیتی واقع شده است است

ساختمان مجلس در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد

عبارات مهم : کنترل

با آخر عملیات تروریستی صبحگاه امروز در ساختمان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر این ساختمان تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، از دقایق پیش و با آخر عملیات تروریستی صبحگاه امروز در مجلس، ساختمان مجلس تحت کنترل نیروهای امنیتی واقع شده است است و فضای اطراف مجلس قدری آرام تر شده است است.

ساختمان مجلس در کنترل نیروهای امنیتی واقع شده است است

درحال حاضر همچنان تردد در خیابانهای منتهی به ساختمان مجلس تحت کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارد.

واژه های کلیدی: کنترل | ساختمان | عملیات تروریستی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs